Google PlusFacebook
ОУ Св.Св. Кирил и Методий
с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, е-mail: info-1900304@edu.mon.bg

Национална седмица на четенето в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Секулово

Създадената от училището програма за мероприятия, свързани с Националната седмица на четенето, бе изпълнена изцяло. 

    В начален и прогимназиален етап се проведоха състезания по правопис, родители четоха на децата си, а също така ученици от начален етап четоха от електронната библиотека на училището. Учениците участваха с желание и ентусиазъм. Участниците се представиха отлично и бяха присъдени награди. Ученици показаха пред родители и учители своето желание за четене на книги -  всяко дете донесе своя любима книга. 

    На 11 декември  се състоя откриване на Националната седмица на четенето, с което и стартира първото мероприятие под наслов "Бабо, разкажи ми приказка!".

 

    На 12  декември  беше проведено  състезание по правопис в III клас.Участниците бяха облечени като приказни герои, което повдигна настроението.

    На 13 декември , приказни герои от 4 клас гостуваха на първокласниците за да им прочетат своите  любими приказки.

    На 14 декември стартира и "Маратон на четенето", в който се включиха ученици от V  и VI клас, а учениците от началния етап мериха сили в четенето в  електронната библиотека на училището.

        През Националната седмица на четенето стартира и дарителска кампания сред ученици, учители и родители ,също така

закупени бяха и книги чрез средства от проекта "Твоят час" за обогатяване на училищния библиотечен фонд.

    Седмицата бе закрита с раздаване на книжки на участвалите ученици на 15 декември.

   Директорът на училището поздрави всички ученици с активното им участие през изминалата седмица. 

 

Училище вестник - Седмица на четенето

 

 

Национална седмица на четенето в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Секулово - Изображение 1Национална седмица на четенето в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Секулово - Изображение 2Национална седмица на четенето в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Секулово - Изображение 3Национална седмица на четенето в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Секулово - Изображение 4Национална седмица на четенето в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Секулово - Изображение 5Национална седмица на четенето в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Секулово - Изображение 6Национална седмица на четенето в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Секулово - Изображение 7Национална седмица на четенето в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Секулово - Изображение 8