Google PlusFacebook
ОУ Св.Св. Кирил и Методий
с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, е-mail: info-1900304@edu.mon.bg

Открита педагогическа практика

Във връзка с прилагане на новата учебна програма по физика и астрономия за VII клас, на 11.03.2019 г. учители от област Силистра наблюдаваха открита педагогическа практика в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Секулово под ръководството на ст. учител Наташа Стоянова на тема “Дидактическата игра в обучението по физика и астрономия". Използването на дидактически игри в урока "Светът на цветовете" по физика и астрономия допринесе за повишаване на интереса към предмета и спомогна за постигане на компетентностите, заложени като очаквани резултати. Прилагането на ролева и конструктивна игра в урока предоставиха възможност за активно включване на всички ученици в учебния процес, а прилагането на проблемно-изследователския подход ги постави в ситуация на откриватели. Учениците се чувстваха по-уверени, общуваха по добре и проявяваха голяма активност. Самостоятелното извличане на информация от електронна схема и анимация спомогна за актуализиране на интересни и полезни знания. Динамиката в часа създаваше усещане за една научно – изследователска атмосфера. Г-жа Стоянова е невероятен учител, следи всички новости в методиката на обучението по природни науки и творчески ги прилага в часовете по всички преподавани от нея предмети.

Открита педагогическа практика  - Изображение 1Открита педагогическа практика  - Изображение 2Открита педагогическа практика  - Изображение 3Открита педагогическа практика  - Изображение 4Открита педагогическа практика  - Изображение 5Открита педагогическа практика  - Изображение 6