Google PlusFacebook
ОУ Св.Св. Кирил и Методий
с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, е-mail: info-1900304@edu.mon.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА СТОЛА

11,30 – 13,30 ч.

Р Е Д

ЗА ПРОДАЖБА И ВРЪЩАНЕ НА КУПОНИ ЗА ОБЯД

В СТОЛА НА УЧИЛИЩЕТО

  1. Закупуване на седмични купони за обяд:

- Купони за обяд се продават  в комплект за всички дни от следващата учебна седмица, както следва:

- Петък - от 7.30 до 11.30 в стаята на домакина на училището от ученици и родители.

  1. Закупуване на купони за обяд за текущия и следващи дни от седмицата:

- Отсъствали ученици, могат да закупят дневни купони за обяд отдомакина на   училището до 9.00 ч., в деня, в който идват на училище.

  1. Връщане на купони за обяд при отсъствие на ученик:

- При връщане на купони за обяд в бюфета на училището:

=   през деня, за следващ ден на отсъствие на ученик,

=   в първия учебен ден на отсъствие на ученик, най-късно до 8,30 ч.,

= по изключение, при уведомяване по телефона от родител на отсъстващ ученик до отговорника на стола до 8,30 ч. на първия учебен ден на отсъствие, се възстановява сумата на върнатите купони.

При случаите на получаване на информацията по телефона, връщане на купоните и възстановяване на сумата става в деня на идване на ученика на училище;

- Не се възстановява сумата за неизползвани и своевременно невърнати купони, както и при неполучена своевременно информация по телефона за отсъствие на ученик /съгласно записаното по-горе по т. 3/ поради това, че вече ще са направени разходи за приготвяне на обедните ястия на основание закупени купони.

  1. Презаверяване на купони за обяд:

- Неизползвани купони - не се презаверяват, освен при случаи на непредвидени ваканции.

Съгласно Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СО и сключен Договор за организиране на столово и бюфетно хранене на общинските училища на територията на СО, се предвижда:

- Цена на един ученически купон за обяд – 1,70 лв. с ДДС

- Два пъти седмично се предоставя месно основно ястие и един път седмично – рибно;

- Три пъти седмично като десерт се предоставят пресни плодове;

- Грамажът на ястията съгл. Сборник рецепти за ученическите столове, е както следва:

- Основно ястие: - 150 гр.;

- Десерт – 200 гр. /пресни плодове – 200 гр./.

5. В стола на училището се хранят само ученици и служители на училището.

         Телефон на отговорника на стола : Калинка Щерева – тел.089 2203220