Google PlusFacebook
ОУ Св.Св. Кирил и Методий
с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, е-mail: info-1900304@edu.mon.bg

Документи за прием

 

Кандидатстване за подготвителна група през учебната 2018/2019г.

Срок за подаване на документи:  до 31.05.2018 г. и продължава до запълване на свободните места.То включва няколко стъпки:

1.     Подаване на заявление от родител/настойник, което може да се направи на място в

училище и уточяване на дата за посещение на детето в училището. 

2.     Посещение на детето в училище. То прекарва половин ден в настоящата подготвителна

група. Запознава се с учителите и с малчуганите, закусва , рисува и играе с тях. Наблюдават се изградените умения и навици, особености на характера и темперамента, способностите за адаптация на бъдещия ученик.

3.     Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището .

 

План за приемане на учениците в първи клас през учебната 2018/2019 година

Срок за подаване на документи:  до 31.05.2018 г. и продължава до запълване на свободните места.

Срок за записвания: от 06.06.2018 г.  до 08.06.2018 г.

В сградата на  ОУ"Св.Св.Кирил и Методий”, Първи  етаж, дирекция, от 8.00 часа до 16 часа.

Брой паралелки и места в тях: една  паралелка с 24 ученици

Необходими документи за записване:

  1. Заявление (по образец)
  2. Акт за раждане (копие) /оригиналът се носи за сверяване/
  3. Удостоверение за завршена подготвителна група( оригинал)
  4. Лична здравно-профилактична карта от ДГ
  5. Профилактичен талон с имунизации за I клас от личен лекар
  6. Ако детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство.

План за приемане на учениците в пети клас през учебната 2017/2018 година

Брой паралелки и места в тях: една  паралелка с 28 ученици