Google PlusFacebook
ОУ Св.Св. Кирил и Методий
с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, е-mail: info-1900304@edu.mon.bg

За училището

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

адрес: с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. ”Мир”№21

тел./факс: 0894419607, е-mail:

info-1900304@edu.mon.bg,

http://ou-sekulovo.com

 

 

ОУ  „Св.Св.Кирил и Методий“с.Секулово  е основно средищно  общинско училище, което отваря врати за своите възпитаници през 1953 година.

В над половинвековната си история училището се утвърждава като едно от престижните учебни заведения в общината .
През учебната 2020/2021 година в училището се обучават  127 ученици, разпределени в 7  паралелки от І до VІІ клас и подготвителна група .

Висококвалифицираният и сплотен педагогически екип се стреми непрекъснато да повишава качеството на образователния процес, да допринася за развитие и изява на интересите и способностите на подрастващите, за формирането на отговорно поведение и толерантни междуличностни взаимоотношения между децата.

 Резултатите са: успешно представяне на учениците в НВО, в ученически олимпиади, спортни състезания, конкурси, активно участие в дейности по вътрешно училищни,общински и национални проекти за ангажиране на свободното време на подрастващите, работещ модел на интегрирано обучение за ученици със специални образователни потребности, и др.
Училището разполага с просторна и съвременна  материално-техническа база:  всички учебни стаи са  оборудвани с мултимедийни проектори, съвременен компютърен  кабинет,  игротека, училищен стол, медицински кабинет, електронна библиотека и др.
Създадена е целодневна организация на учебно-възпитателния процес обхващаща учениците от I до VII клас. С грижа за опазване здравето и живота на децата е обезпечен пропускателен режим в сградата на училището с портиер и видео-наблюдение.
Информация за богатия училищен живот на младите "мечтатели за утрешния ден“  е предоставена на добре поддържания сайт на училището http://ou-sekulovo.com 

 и страницата на училището във Фейсбук