Google PlusFacebook
ОУ Св.Св. Кирил и Методий
с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, е-mail: info-1900304@edu.mon.bg

Документи

 

Учебни планове 2021-2022г.-- УУП1 клас

 

Етичен кодекс, може да видите --- > ТУК

 

Годишен план на ОУ Секулово 2018-2019г., може да видите ---> ТУК

 

Училищни учебни планове 2018-2019г., може да видите ---> ТУК

 

Мерки за повишаване качеството на образованието, може да видите ---> ТУК

 

Програма превенция на ранно напускане на училище, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за дейността - ОУ Секулово 2018/2019г., може да видите ---> ТУК

 

Заповед "Училищен плод"., може да видите --->ТУК

 

 

Прикачени документи

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“,с.СЕКУЛОВО ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 г.
Училищен план- прием в ОУ " Св. св. Кирил и Методий", за учебната 2024/ 2025 г.
График за консултации по предмети II срок 2023- 2024 г
Рекапитулация на функция образование- обща към 31.12.2023 г.
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО
Заповед за утвърждаване на стратегията за развитие на училището
Заповед за утвърждаване формите на обучение и приложение от Правилника за дейността
РЕКАПИТУЛАЦИЯ 30.09.2023
График за консултации по предмети I срок 2023- 2024 г.
Дневно разписание на учебната 2023- 2024 г.
ЕТИЧЕН КОДЕКС на ОУ " Св. св. Кирил и Методий"
Годишен план на ОУ " Св. св. Кирил и Методий" 2023-2024 г.
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ- ОБЩА КЪМ 30.09.2023 година
Плавилник за дейността на училището
Вътрешни правила за работа с електронен дневник
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VIIКЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН VI КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН V КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН IV КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН III КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН II КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I КЛАС
ЗАПОВЕД-УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2023-24 Г.
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ- ОБЩА КЪМ 31.03.2023Г.
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01 ДО 31.03.2023 Г.
Годишен план- прием за учебната 2023/ 2024 г.