Google PlusFacebook
ОУ Св.Св. Кирил и Методий
с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, е-mail: info-1900304@edu.mon.bg

Училищен екип

Име Презиме Фамилия Длъжност
1 Магдалена Маринова Иванова

Директор, училище

 

2 Недка Иванова Цонева

старши учител в ПГ

 

3 Янита  Георгиева Тотева 

 

учител в НЕ 

4 Сема Февзи Ахмед

 

учител в НЕ 

5 Мария  Стефанова  Великова

 

учител в НЕ 

6 Мехрибан Неджат Мехмед

 

старши учител в НЕ 

7 Сюлбие Сюлейман Мехмед

 

учител в НЕ 

8 Наташа Василева  Стоянова

 

старши учител в ПЕ 

9 Гюлназие Реджеб Хакъ

 

старши учител в ПЕ 

10 Иванка Докторова-  Колева

 

старши учител в ПЕ 

11 Халим  Гюнал Халим

 

учител в ПЕ 

12 Стоян Кралев Стоянов

старши учител в ПЕ

 

13 Юсуф  Осман Якуб

учител,

ЦОУД в начален етап( III-IV клас)

 

14 Севджихан  Салим Адем

учител,

ЦОУД в прогимназиален етап( V-VIIклас)

 

15 Донка Константинова Тотева

Главен счетоводител

 

16 Калинка Русева Щерева

Касиер, домакин

 

17 Азизе Алиш Алиш

Чистач/хигиенист

 

18 Халил Неджмидин Муса

Чистач/хигиенист

 

19 Ердинч Ахмедов Раифов

образователен медиатор

 

20 Ризван Лютфи Мустафа

шофьор, автобус

 

21