Google PlusFacebook
ОУ Св.Св. Кирил и Методий
с. Секулово, общ. Дулово, обл. Силистра, е-mail: info-1900304@edu.mon.bg

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край 

с изключение на лятната ваканция

01.11.2018 г. - 04.11.2018 г. вкл.

есенна

22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл.

коледна 

05.02.2019 г. 

междусрочна 

30.03.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл.

пролетна за I - XI клас

05.04.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл.

пролетна за  XII клас

Неучебни дни

 

21.05.2019 г.

ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2019 г.

втори ДЗИ 

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

 

06.06.2019 г.

Държавен изпит по теория за СПК

17.06.2019 г.

НВО по Български език и литература

19.06.2019 г.

НВО по математика

21.06.2019 г.

НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втори учебен срок I - XII клас

06.02.2019 г.

Край на втори учебен срок

 

15.05.2019 г.

XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2019 г.

I - IV клас (14 учебни седмици)

14.06.2019 г.

V - VI клас (16 учебни седмици)

28.06.2019 г.

V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28.06.2019 г.

VII - XI клас (18 учебни седмици)